कोरोनाबाधीत दहा जणांचा मृत्यू : नवीन 144 कोरोनाबाधीत आढळले

0

जळगाव – जिल्ह्यात तब्बल 144 कोरोना बाधीत रूग्ण आढळून आले आहेत. एकूण कोरोनाबाधीतांची संख्या 3 हजार 582 झाली आहे. दरम्यान मंगळवारी दहा कोरोनाबाधीतांचा मृत्यू झाला आहे.

यानुसार जिल्ह्यात आज तब्बल 186 रूग्ण आढळून आले आहेत. जळगाव शहर 24, जळगाव ग्रामीण 5, एरंडोल 1 , जामनेर 11, रावेर 13; अमळनेर-2; भुसावळ-1; चोपडा-11; पाचोरा-4; भडगाव-19; धरणगाव-6; मुक्ताईनर 9, यावल 19 ,चाळीसगाव 4 ; पारोळा-8, बोदवड-7; असे रूग्ण आढळून आले आहेत. जिल्ह्यात कोरोनाबाधीतांचा मृत्यू झाला असून चार जण हे शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयात तर पाच जण डॉ. उल्हास पाटील कोव्हीड सेंटर तर एक गणपती कोव्हीड सेंटर असेे एकूण दहा कोरोनाबाधीतांचा मंगळवारी मृत्यू झाला आहे. यात जामनेर तालुक्यातील 3, जळगाव शहरातील 1, भुसावळ तालुक्यातील 2, यावल तालुक्यातील 2, धरणगाव व एरंडोल तालुक्यातील प्रत्येकी एक जणाचा समावेश आहे.