जिल्ह्यातील पंचायत समित्यांच्या सभापती पदाचे आरक्षण जाहिर !

0

जळगाव: जिल्ह्यातील 15 पंचायत समित्यांच्या सभापती पदासाठी आरक्षण सोडत शुक्रवारी १३ रोजी जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नियोजन भवन सभागृहात जिल्हाधिकारी डॉ. नंदकुमार बेडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली काढण्यात आली. एका लहान मुलीच्या हस्ते चिठ्ठया काढून आरक्षण जाहीर करण्यात आले. एससी:01, एसटी:03 पैकी 02 महिलांसाठी, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग:04 पैकी महिलांसाठी 02, सर्वसाधारणासाठी 07 यापैकी महिलांसाठी 04 याप्रमाणे आरक्षित झाले आहेत.

पंचायत समितीनिहाय आरक्षण

बोदवड:एससी सर्वसाधारण, जामनेर:एसटी सर्वसाधारण, पाचोरा:एसटी महिलासाठी राखीव, पारोळा:एसटी महिलासाठी राखीव, जळगाव:नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, चाळीसगाव: नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, यावल:नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला), भडगाव:नागरिकांचा मागास प्रवर्ग, भुसावळ:सर्वसाधारण (महिला), चोपडा:सर्वसाधारण (महिला), अमळनेर:सर्वसाधारण (महिला), एरंडोल:सर्वसाधारण (महिला), रावेर:सर्वसाधारण, धरणगाव:सर्वसाधारण, मुक्ताईनगर:सर्वसाधाण असे आरक्षण जाहीर झाले आहे.