डॉ. माधवी खोडे चवरे जळगाव महापालिकेच्या आयुक्त

0

जळगाव । जळगाव महानगरपालिकेच्या आयुक्तपदी डॉ. माधवी खोडे चवरे, संचालक वस्त्रोद्योग (नागपूर) यांची नियुक्ती झाली आहे. 
(सविस्तर वृत्त लवकरच)